Niitä Puhtaasti kotimainen -merkkiä käyttäviä yrityksiä, jotka pakkaavat useiden viljeljöiden tuotteita kutsutaan tässä yhteydessä pakkaamoiksi. Pakkaamoille on luotu oma Pakkaamon Laatutarha-ohjeisto, jota päivitetään. Pakkaamojen tulee velvoittaa kaikki sopimusviljelijänsä noudattamaan viljelyä koskevaa Laatutarha -ohjeistoa.

pakkaamokansi   

 

De företag som använder Rent inhemsk -märket och packar produkter från flera gårdar kallas för packerier. För dem har skapats ett eget regelverk: Kvalitetgård riktlinjer för packerier. Packerierna skall skriftligen förplikta  sina kontraktsodlare att följa Riktlinjerna för kvalitetsodling.